Poľovnícke združenie BOR

IČO:

35531991

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie BOR

Dátum vzniku:

12.08.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Obrancov mieru, Spišská Teplica, 05934

Okres:

SK0416 - Okres Poprad

Obec:

SK0416523844 - Spišská Teplica

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený