Poľovnícke združenie BAŽANT Parchovany - Dvorianky

IČO:

42358761

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie BAŽANT Parchovany - Dvorianky

Dátum vzniku:

25.01.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lipová 80/4, Dvorianky, 07662

Okres:

SK042B - Okres Trebišov

Obec:

SK042B528340 - Dvorianky

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený