Poľovnícke združenie Baka

IČO:

34010629

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Baka

Dátum vzniku:

01.09.1973

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Baka 168, Baka, 93004

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501450 - Baka

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený