Poľovnícke združenie Bagová Skala

IČO:

35663316

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Bagová Skala

Dátum vzniku:

09.03.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Gemerské Dechtáre, 98004

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329514764 - Gemerské Dechtáre

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený