Poľovnícke združenie

IČO:

31302840

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie

Dátum vzniku:

02.09.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hlboké-Kobeliarovo 116, Kobeliarovo, 04923

Okres:

SK0428 - Okres Rožňava

Obec:

SK0428525839 - Kobeliarovo

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený