Poľovnícke združenie 30-06 Veľaty

IČO:

42240522

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie 30-06 Veľaty

Dátum vzniku:

09.02.2011

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Obchodná 70/22, Veľaty, 07615

Okres:

SK042B - Okres Trebišov

Obec:

SK042B543845 - Veľaty

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený