Poľovnícke združenie

IČO:

35594021

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie

Dátum vzniku:

05.05.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dolná Poruba, 91444

Okres:

SK0229 - Okres Trenčín

Obec:

SK0229505935 - Dolná Poruba

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený