Poľovnícka spoločnosť Žihľavy

Poľovnícka spoločnosť Žihľavy

IČO:

37901079

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Žihľavy

Dátum vzniku:

28.10.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kunerad 199, Kunerad, 01313

Okres:

SK031B - Okres Žilina

Obec:

SK031B517721 - Kunerad

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený