Poľovnícka spoločnosť Zelený hrad, Bodíky

Poľovnícka spoločnosť Zelený hrad, Bodíky

IČO:

42163366

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Zelený hrad, Bodíky

Dátum vzniku:

17.09.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Šulianske Jazero 26, Bodíky, 93031

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211503461 - Bodíky

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený