Poľovnícka spoločnosť Zdobinné

Poľovnícka spoločnosť Zdobinné

IČO:

31941869

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Zdobinné

Dátum vzniku:

25.03.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rosina 598, Rosina, 01322

Okres:

SK031B - Okres Žilina

Obec:

SK031B517941 - Rosina

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený