Poľovnícka spoločnosť vlastníkov pôdy - Kopčany

Poľovnícka spoločnosť vlastníkov pôdy - Kopčany

IČO:

35628111

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť vlastníkov pôdy - Kopčany

Dátum vzniku:

18.05.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Marxova 832, Kopčany, 90848

Okres:

SK0216 - Okres Skalica

Obec:

SK0216504459 - Kopčany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený