Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov

Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov

IČO:

42344140

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť vlastníkov lesa a pôdy Bukanov

Dátum vzniku:

29.11.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bodovce 4, Bodovce, 08266

Okres:

SK0418 - Okres Sabinov

Obec:

SK0418524204 - Bodovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený