Poľovnícka spoločnosť URSUS STUPAVA

Poľovnícka spoločnosť URSUS STUPAVA

IČO:

42259975

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť URSUS STUPAVA

Dátum vzniku:

15.02.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Javorová 12, Stupava, 90031

Okres:

SK0106 - Okres Malacky

Obec:

SK0106508233 - Stupava

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený