Poľovnícka spoločnosť sv. Hubert

Poľovnícka spoločnosť sv. Hubert

IČO:

36064548

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť sv. Hubert

Dátum vzniku:

11.09.2002

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kráľovské údolie 13, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81102

Okres:

SK0101 - Okres Bratislava I

Obec:

SK0101528595 - Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený