Poľovnícka spoločnosť SUŤ

Poľovnícka spoločnosť SUŤ

IČO:

35983990

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť SUŤ

Dátum vzniku:

12.06.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Šášovské Podhradie, Žiar nad Hronom, 96501

Okres:

SK032D - Okres Žiar nad Hronom

Obec:

SK032D516589 - Žiar nad Hronom

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený