Poľovnícka spoločnosť Šípok

Poľovnícka spoločnosť Šípok

IČO:

42024072

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Šípok

Dátum vzniku:

27.06.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Veľké Uherce 619, Veľké Uherce, 95841

Okres:

SK0225 - Okres Partizánske

Obec:

SK0225505722 - Veľké Uherce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený