Poľovnícka spoločnosť Rycerova

Poľovnícka spoločnosť Rycerova

IČO:

50203312

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Rycerova

Dátum vzniku:

17.02.2016

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ul. 9. mája 2/1184, Kysucké Nové Mesto, 02404

Okres:

SK0314 - Okres Kysucké Nové Mesto

Obec:

SK0314509256 - Kysucké Nové Mesto

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov