Poľovnícka spoločnosť RUŽOMBEROK

Poľovnícka spoločnosť RUŽOMBEROK

IČO:

42221013

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť RUŽOMBEROK

Dátum vzniku:

16.03.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

ul. Mostová č. 13, Ružomberok, 03401

Okres:

SK0318 - Okres Ružomberok

Obec:

SK0318510998 - Ružomberok

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený