Poľovnícka spoločnosť Remízka

Poľovnícka spoločnosť Remízka

IČO:

42193435

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Remízka

Dátum vzniku:

18.01.2011

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rimavské Janovce 260, Rimavské Janovce, 98001

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329515469 - Rimavské Janovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený