Poľovnícka spoločnosť Považie

Poľovnícka spoločnosť Považie

IČO:

36124516

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Považie

Dátum vzniku:

27.08.2001

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Gápel 14, Valaská Belá, 97228

Okres:

SK0227 - Okres Prievidza

Obec:

SK0227514420 - Valaská Belá

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený