Poľovnícka spoločnosť POLMEX

Poľovnícka spoločnosť POLMEX

IČO:

37863258

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť POLMEX

Dátum vzniku:

26.02.2002

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hlboká 35, Jacovce, 95621

Okres:

SK0236 - Okres Topoľčany

Obec:

SK0236556157 - Jacovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený