Poľovnícka spoločnosť POKOJ

Poľovnícka spoločnosť POKOJ

IČO:

42316871

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť POKOJ

Dátum vzniku:

03.07.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Laurínska 111, Badín, 97632

Okres:

SK0321 - Okres Banská Bystrica

Obec:

SK0321508454 - Badín

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený