Poľovnícka spoločnosť Podholica

Poľovnícka spoločnosť Podholica

IČO:

42084920

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Podholica

Dátum vzniku:

03.10.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rázusova 2672/17, Poprad, 05801

Okres:

SK0416 - Okres Poprad

Obec:

SK0416523381 - Poprad

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený