Poľovnícka spoločnosť PAVLOVEC

Poľovnícka spoločnosť PAVLOVEC

IČO:

42079110

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť PAVLOVEC

Dátum vzniku:

31.05.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pčoliné 82, Pčoliné, 06735

Okres:

SK0419 - Okres Snina

Obec:

SK0419520641 - Pčoliné

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený