Poľovnícka spoločnosť „Ostrá hora

Poľovnícka spoločnosť „Ostrá hora

IČO:

50239376

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť „Ostrá hora

Dátum vzniku:

25.02.2016

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rovňanská 186/28, Lednické Rovne, 02061

Okres:

SK0228 - Okres Púchov

Obec:

SK0228513326 - Lednické Rovne

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94120 - Činnosti profesijných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený