Poľovnícka spoločnosť NEPTÚN

Poľovnícka spoločnosť NEPTÚN

IČO:

45022666

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť NEPTÚN

Dátum vzniku:

24.07.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vlkyňa 25, Vlkyňa, 98044

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329515779 - Vlkyňa

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený