Poľovnícka spoločnosť MEDVEŠ

Poľovnícka spoločnosť MEDVEŠ

IČO:

45021716

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť MEDVEŠ

Dátum vzniku:

23.06.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Studená 37, Studená, 98034

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329515582 - Studená

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený