Poľovnícka spoločnosť MANON

Poľovnícka spoločnosť MANON

IČO:

42129729

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť MANON

Dátum vzniku:

31.12.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hlučínska 1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 83103

Okres:

SK0103 - Okres Bratislava III

Obec:

SK0103529346 - Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený