Poľovnícka spoločnosť Lipová Dolina

Poľovnícka spoločnosť Lipová Dolina

IČO:

37968017

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Lipová Dolina

Dátum vzniku:

07.10.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kamenín 67, Kamenín, 94357

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503240 - Kamenín

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený