Poľovnícka spoločnosť Krížna

Poľovnícka spoločnosť Krížna

IČO:

36143120

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Krížna

Dátum vzniku:

10.06.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Liptovské Revúce 88, Liptovské Revúce, 03474

Okres:

SK0318 - Okres Ružomberok

Obec:

SK0318510718 - Liptovské Revúce

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený