Poľovnícka spoločnosť Kotešová-Svederník

Poľovnícka spoločnosť Kotešová-Svederník

IČO:

35655399

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Kotešová-Svederník

Dátum vzniku:

23.11.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kotešová, Kotešová, 01361

Okres:

SK0311 - Okres Bytča

Obec:

SK0311517691 - Kotešová

Právna forma:

751 - Záujmové združenie právnických osôb

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený