Poľovnícka spoločnosť Komjatice

Poľovnícka spoločnosť Komjatice

IČO:

42333342

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Komjatice

Dátum vzniku:

12.03.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kollárova 19, Komjatice, 94106

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503282 - Komjatice

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94120 - Činnosti profesijných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený