Poľovnícka spoločnosť - Klub BUKOVINA

Poľovnícka spoločnosť - Klub BUKOVINA

IČO:

35982489

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť - Klub BUKOVINA

Dátum vzniku:

09.09.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Partizánska 41, Malý Krtíš, 99001

Okres:

SK032A - Okres Veľký Krtíš

Obec:

SK032A558192 - Malý Krtíš

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený