Poľovnícka spoločnosť Kľakovská dolina

Poľovnícka spoločnosť Kľakovská dolina

IČO:

42199051

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Kľakovská dolina

Dátum vzniku:

10.02.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Píla 1, Píla, 96681

Okres:

SK032C - Okres Žarnovica

Obec:

SK032C517127 - Píla

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený