Poľovnícka spoločnosť KARPATY - CAJLA

Poľovnícka spoločnosť KARPATY - CAJLA

IČO:

42270278

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť KARPATY - CAJLA

Dátum vzniku:

18.04.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Cajlanská 206, Pezinok, 90201

Okres:

SK0107 - Okres Pezinok

Obec:

SK0107508179 - Pezinok

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený