Poľovnícka spoločnosť Karpatská Diana

Poľovnícka spoločnosť Karpatská Diana

IČO:

42169658

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Karpatská Diana

Dátum vzniku:

20.03.2009

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Komenského 16, Modra, 90001

Okres:

SK0107 - Okres Pezinok

Obec:

SK0107508101 - Modra

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený