Poľovnícka spoločnosť Jazvec

Poľovnícka spoločnosť Jazvec

IČO:

42273153

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Jazvec

Dátum vzniku:

21.11.2011

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dubnica nad Váhom, Dubnica nad Váhom, 01841

Okres:

SK0222 - Okres Ilava

Obec:

SK0222513016 - Dubnica nad Váhom

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený