Poľovnícka spoločnosť Jägermeister

Poľovnícka spoločnosť Jägermeister

IČO:

37868560

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Jägermeister

Dátum vzniku:

21.10.2002

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Belá 156, Belá, 94353

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503061 - Belá

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený