Poľovnícka spoločnosť HRABNÍK

Poľovnícka spoločnosť HRABNÍK

IČO:

42261244

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť HRABNÍK

Dátum vzniku:

02.04.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pernek 114, Pernek, 90053

Okres:

SK0106 - Okres Malacky

Obec:

SK0106508161 - Pernek

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený