Poľovnícka spoločnosť HOLINA

Poľovnícka spoločnosť HOLINA

IČO:

37968459

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť HOLINA

Dátum vzniku:

26.11.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Veľké Ludince 86, Veľké Ludince, 93565

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502910 - Veľké Ludince

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený