Poľovnícka spoločnosť FORTUNA Žilina

Poľovnícka spoločnosť FORTUNA Žilina

IČO:

42215382

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť FORTUNA Žilina

Dátum vzniku:

28.01.2011

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lúčna 609/40, Rajecké Teplice, 01313

Okres:

SK031B - Okres Žilina

Obec:

SK031B517933 - Rajecké Teplice

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený