Poľovnícka spoločnosť DÚBRAVKA

Poľovnícka spoločnosť DÚBRAVKA

IČO:

42036992

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť DÚBRAVKA

Dátum vzniku:

18.09.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jablonov 17, Jablonov, 05303

Okres:

SK0414 - Okres Levoča

Obec:

SK0414543179 - Jablonov

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený