Poľovnícka spoločnosť Dubák

Poľovnícka spoločnosť Dubák

IČO:

42122597

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Dubák

Dátum vzniku:

04.03.2009

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Podzámska 36, Nové Zámky, 94001

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503011 - Nové Zámky

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený