Poľovnícka spoločnosť Draková

Poľovnícka spoločnosť Draková

IČO:

31202969

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Draková

Dátum vzniku:

30.06.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bolešov 9, Bolešov, 01853

Okres:

SK0222 - Okres Ilava

Obec:

SK0222512885 - Bolešov

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený