Poľovnícka spoločnosť Dolina - Bánov

Poľovnícka spoločnosť Dolina - Bánov

IČO:

37960521

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Dolina - Bánov

Dátum vzniku:

15.10.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Štefánikova 76, Bánov, 94101

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503045 - Bánov

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený