Poľovnícka spoločnosť Červený Les

Poľovnícka spoločnosť Červený Les

IČO:

42155282

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Červený Les

Dátum vzniku:

07.05.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kvetná 1593/3, Gabčíkovo, 93005

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501573 - Gabčíkovo

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený