Poľovnícka spoločnosť ARES

Poľovnícka spoločnosť ARES

IČO:

42136610

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť ARES

Dátum vzniku:

16.09.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Belinského 18, Bratislava - mestská časť Petržalka, 85101

Okres:

SK0105 - Okres Bratislava V

Obec:

SK0105529460 - Bratislava - mestská časť Petržalka

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený