Poľovnícka spoločnosť AGÁT

Poľovnícka spoločnosť AGÁT

IČO:

42210534

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť AGÁT

Dátum vzniku:

19.04.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hontianska Vrbica 17, Hontianska Vrbica, 93555

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502251 - Hontianska Vrbica

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený