Poľovnícka organizácia Stará Hora Nová Dedina

Poľovnícka organizácia Stará Hora Nová Dedina

IČO:

42211972

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia Stará Hora Nová Dedina

Dátum vzniku:

09.11.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nová Dedina, Nová Dedina, 93525

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502588 - Nová Dedina

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený