Poľovnícka organizácia Slaná

Poľovnícka organizácia Slaná

IČO:

42304644

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia Slaná

Dátum vzniku:

27.11.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Chanava č. 121, Chanava, 98044

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329514951 - Chanava

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený